Egzekucja komornicza a “świadczenie 300+”

Czy świadczenia z rządowego programu „Dobry start” mogą zostać zajęte w postępowaniu egzekucyjnym na poczet długów rodziców lub opiekunów dzieci, którym świadczenia te przysługują? Czy beneficjenci tzw. „świadczenia 300+” powinni obawiać się zajęcia tych środków przez komornika?

Zmiana przepisów o przedawnieniu długów

„Przedawnione zobowiązanie, to takie, którego nie muszę zapłacić” – tak zapewne odpowiedziałoby duża liczba osób na pytanie: „czym są przedawnione zobowiązania pieniężne”? Czy jednak na pewno każde przedawnione zobowiązanie jest niemożliwe do odzyskania przez wierzyciela na drodze sądowej? Czy Sąd nie może zasądzić przedawnionego roszczenia o zapłatę? Czy Sąd zawsze uwzględni fakt przedawnienia roszczenia pieniężnego, bez konieczności podniesienia zarzutu przedawnienia? Wreszcie, czy każde roszczenie majątkowe może się przedawnić?