Publikacje

Oprócz praktyki zawodowej, w trakcie studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, napisałem i opublikowałem, artykuły prawnicze z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, o poniżej wskazanych tytułach:

  1. „Agent do spraw zabezpieczeń w konsorcjum kredytowym”
    – Rejent, nr 10 (270), październik 2013 roku;
  2. „Cesja konsorcjalnych wierzytelności hipotecznych”
    – Rejent, nr 8 (280), sierpień 2014 roku;
  3.  „Zabezpieczenie zapłaty za roboty budowlane przez bankowe konsorcjum gwarancyjne i subkonsorcjum”
    – Rejent, nr 10 (306), październik 2016 roku.