Rachunki bankowe

39 1050 1302 1000 0091 2196 6585 (ING Bank Śląski)
rachunek do wpłaty wynagrodzenia za świadczone usługi prawne
oraz do wpłaty zaliczek na koszty i wydatki Klientów w prowadzonych na ich zlecenie sprawach