Prawo rodzinne i opiekuńcze

W życiu zdarzają się sytuacje, w których osoby, które były kiedyś sobie najbliższe, stają naprzeciwko siebie na sali sądowej, jako przeciwnicy procesowi. Nie trudno się domyślić, że tego rodzaju sprawy generują silne, dodatkowe emocje. Warto wówczas korzystać z pomocy radcy prawnego, który nie tylko zna i potrafi stosować w praktyce przepisy prawa rodzinnego i opiekuńczego, ale przede wszystkim swoją obecnością na sali rozpraw zapewni spokój i poczucie pewności.

W ramach usług z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego:

 •  

  udzielam porad prawnych

 •  

  sporządzam pisma procesowe, takie jak np. pozew, odpowiedź na pozew, wniosek o wzczęcie postępowania w trybie nieprocesowym

 •  

  sporządzam środki zaskarżenia, takie jak np. apelacje od wyroków, zażalenia na postanowienia, skargi kasacyjne oraz skargi o wznowienie postępowania

 •  

  sporządzam projekty ugód pozasądowych (np. dotyczących alimentów, podziału majątku wspólnego, czy kontaktów z dzieckiem), a także pomagam przy negocjacji ich warunków

Przede wszystkim jednak reprezentuję moich Klientów w postępowaniach sądowych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, takich jak np. sprawy o:

 •  

  rozwód

 •  

  separację

 •  

  alimenty

 •  

  kontakty z dzieckiem

 •  

  ograniczenie, zawieszenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej

 •  

  przyczynienie się do zaspokojenia potrzeb rodziny

 •  

  rozdzielność majątkową

 •  

  podział majątku wspólnego małżonków

 •  

  uzyskanie zgody na dokonanie czynności prawnej w imieniu małoletniego

 •  

  ustanowienie opieki dla osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej całkowicie

 •  

  ustanowienie kurateli