BEATUS, QUI PRODEST,
QUIBUS POTEST

“Szczęśliwy ten, który pomaga komu może”

HOMO HOMINI
CONSULERE DEBET

“Człowiek Człowiekowi powinien pomagać”

VERBA VOLANT.
SCRIPTA MANET

“Słowa ulatują, pisma pozostają”