O mnie

Szanowni Państwo,

nazywam się Dariusz Szot i jestem radcą prawnym, prowadzącym własną działalność gospodarczą, pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Szot. Siedziba mojej Kancelarii znajduje się w Jaworznie.

Naukę prawa rozpocząłem w 2005 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Po pięciu latach zgłębiania wielu różnych dziedzin prawa, w czerwcu 2010 roku, ukończyłem studia, broniąc pracę magisterską, pt. „Ochrona praw konsumentów w zakresie umowy rachunku bankowego”. Po uzyskaniu tytułu magistra prawa, kontynuowałem edukację na studiach doktoranckich, również na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ukończywszy je w 2016 roku. W tym czasie trzykrotnie publikowałem własne artykuły prawnicze z zakresu prawa cywilnego. Dążąc do dalszego pogłębiania wiedzy z zakresu prawa, tak by w możliwie jak najszerszy sposób pomagać swoim Klientom, w 2018 roku ukończyłem studia podyplomowe z zakresu „Prawa Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

W międzyczasie odbyłem aplikacje ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, a następnie przez ponad pięć lat wykonywałem pracę, w charakterze asystenta sędziego. W tym czasie zdobywałem niezwykle cenne doświadczenie z zakresu stosowania prawa, zajmując się głównie prawem karnym, prawem karnym wykonawczym i prawem wykroczeń, ale również prawem rodzinnym.

W 2017 roku złożyłem pozytywnie egzamin radcowski i uzyskałem wpis na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Od października 2017 roku nieprzerwanie wykonuję zawód radcy prawnego.

W swojej pracy reprezentuję zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze, świadcząc na ich rzecz szeroko rozumianą pomoc prawną. Moje usługi polegają nie tylko na konsultacjach prawnych, negocjacjach, czy sporządzaniu umów lub pism procesowych, ale przede wszystkim na reprezentacji moich Klientów, w charakterze ich pełnomocnika. Prowadząc każdą sprawę, dbam z należytą starannością o ich interesy majątkowe i osobiste, doskonale zdając sobie sprawę z tego, jak wielka odpowiedzialność na mnie spoczywa i że moje zaangażowanie oraz determinacja pozwala na uzyskanie satysfakcjonującego rozstrzygnięcia ich spraw. Tajemnice moich Klientów są moją tajemnicą zawodową, a poszanowanie przeze mnie zasad etyki radcowskiej i porządku prawnego, stanowi fundament zaufania, jakim mogą mnie obdarzyć.
W życiu prywatnym oddaję się pasji podróżowania. Uważam, że świat nie jest wcale tak duży, by go w całości nie zobaczyć, a jeśli nawet się to nie uda, to warto poświęcić czas, by spróbować ten cel osiągnąć. Odpoczywać lubię aktywnie, głównie uprawiając sport. Lubię jednak również dobre kino i interesującą lekturę.