Blog

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Czym jest warunkowe umorzenie postępowania karnego? W jakim przypadku można się starać o warunkowe umorzenie postępowania? Jakie warunki trzeba spełnić? Czy Sąd może podjąć na nowo postępowanie karne, które wcześniej warunkowo umorzył? 

Czy narkotyki w Czechach są legalne?

10 gramów marihuany, 1,5 gramy amfetaminy, 1,5 grama heroiny, 1 gram kokainy, 5 gramów haszyszu i 4 tabletki extasy – to tzw. „małe” ilości narkotyków, których posiadanie „na własny użytek” w Republice Czeskiej, przez wiele osób w naszym kraju, uważane jest za niekarane. Czy jednak na pewno u naszych południowych sąsiadów posiadanie narkotyków jest legalne?

Egzekucja komornicza a “świadczenie 300+”

Czy świadczenia z rządowego programu „Dobry start” mogą zostać zajęte w postępowaniu egzekucyjnym na poczet długów rodziców lub opiekunów dzieci, którym świadczenia te przysługują? Czy beneficjenci tzw. „świadczenia 300+” powinni obawiać się zajęcia tych środków przez komornika?

Zmiana przepisów o przedawnieniu długów

„Przedawnione zobowiązanie, to takie, którego nie muszę zapłacić” – tak zapewne odpowiedziałoby duża liczba osób na pytanie: „czym są przedawnione zobowiązania pieniężne”? Czy jednak na pewno każde przedawnione zobowiązanie jest niemożliwe do odzyskania przez wierzyciela na drodze sądowej? Czy Sąd nie może zasądzić przedawnionego roszczenia o zapłatę? Czy Sąd zawsze uwzględni fakt przedawnienia roszczenia pieniężnego, bez konieczności podniesienia zarzutu przedawnienia? Wreszcie, czy każde roszczenie majątkowe może się przedawnić?

Czym różni się radca prawny od adwokata?

Potrzebujesz pomocy prawnej w prowadzeniu swojej sprawy i nie wiesz, czy powinieneś skorzystać z pomocy adwokata, czy z pomocy radcy prawnego? Zastanawiasz się komu powierzyć ochronę swoich prawnych interesów? Jaka w ogóle jest różnica między jedną a drugą profesją?