Prawo administracyjne i podatkowe

Każdy z nas spotyka się w swoim życiu z przepisami prawa administracyjnego. Przepisy te regulują wiele ważnych aspektów naszego życia i charakteryzują się elementem władztwa organów administracyjnych w stosunku do obywateli i innych podmiotów prawa. Regulacje te dotyczą również funkcjonowania samych organów administracyjnych, w tym zarówno administracji samorządowej, jak i administracji rządowej. To te przepisy normują też nakładanie na nas przez organy administracyjne obowiązków, bądź przyznawanie nam określonych praw przez te organy.

Powszechny charakter ma również prawo podatkowe.

Popularne porzekadło mówi, że „na świecie pewne są tylko śmierć i podatki”.

Sporo w tym prawdy, bowiem podatki, w różnej formie, płacą prawie wszyscy. Od uzyskiwanego dochodu płacimy podatek dochodowy, od zakupów dokonanych w sklepie podatek VAT, od posiadania nieruchomości – podatek od nieruchomości, itd.

Jest to też dziedzina prawa, która charakteryzuje się częstymi zmianami obowiązujących przepisów.

Z zakresu prawa administracyjnego świadczę usługi polegające przede wszystkim na reprezentacji przed organami administracyjnymi, sądami administracyjnymi i organami podatkowymi.

Przygotowuje:

 •  

  opinie prawne dotyczące interpretacji przepisów prawa administracyjnego i podatkowego

 •  

  wnioski o wydanie interpretacji podatkowych na zlecenie moich Klientów

 •  

  pisma do organów administracyjnych i podatkowych

 •  

  środki zaskarżenia decyzji administracyjnych i postanowień (odwołania, zażalenia)

 •  

  skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego i skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego